Námi poskytované služby

  • diagnostická a léčebná péče v oboru všeobecné praktické lékařství včetně odběrů krve a jiného biologického materiálu, vyšetření EKG, měření krevní srážlivosti (INR/Quick) u  pacientů léčených Warfarinem a měření CRP k posouzení nutnosti léčby antibiotiky při infekčních nemocech přímo v ordinaci, 24 hodinová monitorace krevního tlaku k diagnostice hypertenze, stanovení       D dimerů a Tropinu T při podezření na krevní sraženiny či srdeční poškození
  • preventivní prohlídky hrazené ze zdravotního pojištění
  • péče o nekomplikované diabetiky 2. typu
  • mobilizace a manipulace páteře při akutních bolestech zad
  • povinné očkování dle očkovacího kalendáře hrazená ze zdravotního pojištění
  • očkování na žádost pacienta (klíšťová encefalitida, hepatitida B, černá kašel, apod.)
  • vyšetření pro řidičský průkaz, zbrojní pas, potravinářský průkaz
  • pro firmy a podniky poskytujeme pracovnělékařské služby ve smyslu §40 zákona č.20/1966 Sb. a zákona č.373/2011 Sb.