CENÍK SLUŽEB NEHRAZENÝCH Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

Výpis z dokumentace

300,-

Pracovnělékařská (závodní) prohlídka vstupní

700,-

Pracovnělékařská (závodní) prohlídka periodická

700,-

Pracovnělékařská (závodní) prohlídka výstupní

700,-

Prohlídka pro řidičský průkaz

400,-

Prohlídka pro zbrojní průkaz

400,-

Vystavení zdravotního (potravinářského) průkazu

400,-

Potvrzení pro sportovní činnost

400,-

Zpráva pro pojišťovnu, hlášení úrazu

400,-

Potvrzení ke studiu a jiná potvrzení

200,-

Jiný administrativní úkol

400,-

Vystavení návrhu na lázně pro samoplátce

400,-

Zpráva pro Policii ČR, soudy apod.

400,-

Ošetření pacienta bez zdravotního pojištění

400,-

Ceník byl vyhotoven dle Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 326/2014 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami,ve znění pozdějších předpisů.