CENÍK SLUŽEB NEHRAZENÝCH Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

Výpis z dokumentace

200,-

Pracovnělékařská (závodní) prohlídka vstupní

600,-

Pracovnělékařská (závodní) prohlídka periodická

600,-

Pracovnělékařská (závodní) prohlídka výstupní

600,-

Prohlídka pro řidičský průkaz

300,-

Prohlídka pro zbrojní průkaz

300,-

Vystavení zdravotního (potravinářského) průkazu

300,-

Potvrzení pro sportovní činnost

300,-

Zpráva pro pojišťovnu, hlášení úrazu

300,-

Potvrzení ke studiu a jiná potvrzení

100,-

Jiný administrativní úkol

300,-

Vystavení návrhu na lázně pro samoplátce

300,-

Zpráva pro Policii ČR, soudy apod.

300,-

Ošetření pacienta bez zdravotního pojištění

200,-

Ceník byl vyhotoven dle Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 326/2014 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami,ve znění pozdějších předpisů.