Elektronický recept (eRecept) je recept vystavený v elektronické podobě. Lékařem vystavený eRecept je uložen do tzv. Centrálního úložiště elektronických receptů (CÚER). Každému eReceptu je přidělen unikátní identifikátor. Identifikátor eReceptu bude možné pacientovi předat (a na základě něj pak v lékárně léčivý přípravek vydat) celkem čtyřmi způsoby:

 1. Papírová průvodka
  V podstatě klasický papírový recept, ovšem již bez razítra a podpisu lékaře. pacient k dispozici (např. název léčivého přípravku, dávkování apod.).
   
 2. SMS
  Lékař zašle eRecept formou SMS na mobilní telefon pacienta. Není potřeba mít tzv. chytrý mobilní telefon. Doporučuji si 12místný identifikátor eReceptu (kombinace písmen a čísel) zapsat na papír, urychlí to vydání léku v lékárně.
   
 3. e-mail
  Lékař zašle eRecept formou e-mailu na adresu pacienta. V příloze e-mailu naleznete průvodku vašeho eReceptu s příslušným identifikátorem, která je chráněna heslem. Jako heslo použijte vaše rodné číslo. Doporučuji si průvodku vytisknout, případně si 12místný identifikátor eReceptu zapsat na papír.
   
 4. Aplikace v mobilním telefonu/tabletu
  Lékař bude moci eRecept pacientovi předat prostřednictvím aplikace v mobilním telefonu či jiného elektronického zařízení pacienta.

Další informace a kontakty k eReceptu najdete na stránce www.epreskripce.cz